ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
 
*****************************
1.ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565
 
2.ช่องทางติดต่อ ประสานงานทางโซเชียลกลุ่มไลน์(LINE ) ข้อมูลสารสนเทศ สพม.พงภกรน

 
3.โทรติดต่อสอบถาม 076-461529 / 0614288395 นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์