มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     ปี 2565
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ปี 2564
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ปี 2563
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
     ปี 2566
     [วันที่ 21/12/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 2 ประจำปี 2566
     [วันที่ 10/11/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 1 ประจำปี 2566
     ปี 2565
     [วันที่ 09/10/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 12 ประจำปี 2565
     [วันที่ 08/09/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 11 ประจำปี 2565
     [วันที่ 03/08/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 10 ประจำปี 2565
     [วันที่ 11/04/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 9 ประจำปี 2565
     [วันที่ 11/04/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 8 ประจำปี 2565
     [วันที่ 11/04/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 7 ประจำปี 2565
     [วันที่ 11/04/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
     [วันที่ 14/03/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 5 ประจำปี 2565
     [วันที่ 14/02/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 4 ประจำปี 2565
     [วันที่ 14/01/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 3 ประจำปี 2565
     [วันที่ 14/12/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
     [วันที่ 15/11/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
     ปี 2564
     [วันที่ 25/10/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
     [วันที่ 10/09/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 11 ประจำปี 2564
     [วันที่ 10/08/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 10 ประจำปี 2564
     [วันที่ 09/07/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 9 ประจำปี 2564
     [วันที่ 10/06/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
     [วันที่ 07/05/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 7 ประจำปี 2564
     [วันที่ 11/04/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 6 ประจำปี 2564
     [วันที่ 12/03/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 5 ประจำปี 2564
     [วันที่ 11/02/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 4 ประจำปี 2564
     [วันที่ 12/01/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 3 ประจำปี 2564
     [วันที่ 14/12/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 2 ประจำปี 2564
     [วันที่ 11/11/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
 
การเปิดเผยงบจัดซื้อจัดจ้างสู่สาธารณะ
     ปี 2565
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 รายการ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดประเภทครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน8กลุ่มสาระ
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ)และห้องพิเศษ
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดประเภทครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์(เลือกรายการ)ลครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ(เลือกรายการ)ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โรงเรียน
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 โรง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ(เลือกรายการ) จำนวน2 รายการ
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์(เลือกรายการ)สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์(เลือกรายการ)สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2565
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาการ (เลือกรายการ) สำหรับโรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมภายใน สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสรางปรับปรุงซ่อมแซมภายใน สพม.พงภกรน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
    ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 7 รายการ
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
     ปี 2564
    รายงานการคิดวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารายครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคารายครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 10 รายการ สำหรับ สพม.พังงา ภูเก็ต
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนในสังกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 เดือน เม.ย.2564 - มิถุนายน 2564
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนในสังกัด
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 เดือน เม.ย.2564 - มิถุนายน 2564
     ปี 2563
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ สพม.14 และโรงเรียนในสังกัด
    ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
    ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ eb8/2563
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และโรงเรียนในสังกัด รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๖ รายการ
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนในสังกัด รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb4/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนในสังกัด รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกวดราคาซื้อครุภัณท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และโรงเรียนในสังกัดรายการครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling)
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
    ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
     ปี 2565
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิกายน 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
     ปี 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
     ปี 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562