มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
     ปี 2564
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     ปี 2563
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
     ปี 2562
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2562
     ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พศ 2562
     ปี 2561
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ครั้งที่1
     ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี2561 ครั้งที่2
 
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
    ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
     ปี 2565
     [วันที่ 11/04/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 6 ประจำปี 2565
     [วันที่ 14/03/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 5 ประจำปี 2565
     [วันที่ 14/02/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 4 ประจำปี 2565
     [วันที่ 14/01/2565] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 3 ประจำปี 2565
     [วันที่ 14/12/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 2 ประจำปี 2565
     [วันที่ 15/11/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 1 ประจำปี 2565
     ปี 2564
     [วันที่ 25/10/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 12 ประจำปี 2564
     [วันที่ 10/09/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 11 ประจำปี 2564
     [วันที่ 10/08/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 10 ประจำปี 2564
     [วันที่ 09/07/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 9 ประจำปี 2564
     [วันที่ 10/06/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 8 ประจำปี 2564
     [วันที่ 07/05/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 7 ประจำปี 2564
     [วันที่ 11/04/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 6 ประจำปี 2564
     [วันที่ 12/03/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 5 ประจำปี 2564
     [วันที่ 11/02/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 4 ประจำปี 2564
     [วันที่ 12/01/2564] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 3 ประจำปี 2564
     [วันที่ 14/12/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 2 ประจำปี 2564
     [วันที่ 11/11/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.พงภกรน ประจำงวด 1 ประจำปี 2564
     ปี 2563
     [วันที่ 09/10/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 12 ประจำปี 2563
     [วันที่ 08/09/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 11 ประจำปี 2563
     [วันที่ 07/08/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 10 ประจำปี 2563
     [วันที่ 13/07/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 9 ประจำปี 2563
     [วันที่ 11/06/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 8 ประจำปี 2563
     [วันที่ 13/05/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 7 ประจำปี 2563
     [วันที่ 09/04/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 6 ประจำปี 2563
     [วันที่ 13/03/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 5 ประจำปี 2563
     [วันที่ 12/02/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 4 ประจำปี 2563
     [วันที่ 13/01/2563] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 3 ประจำปี 2563
     [วันที่ 12/12/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 2 ประจำปี 2563
     [วันที่ 14/11/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 1 ประจำปี 2563
     ปี 2562
     [วันที่ 15/10/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 12 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/09/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/08/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 10 ประจำปี 2562
     [วันที่ 12/07/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 9 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/06/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 8 ประจำปี 2562
     [วันที่ 14/05/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 7 ประจำปี 2562
     [วันที่ 11/04/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 6 ประจำปี 2562
     [วันที่ 14/03/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 5 ประจำปี 2562
     [วันที่ 14/02/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562
     [วันที่ 13/01/2562] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 3 ประจำปี 2562
     [วันที่ 11/12/2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 2 ประจำปี 2562
     [วันที่ 11/11/2561] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 1 ประจำปี 2562
     ปี 2560
     [วันที่ 18/10/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 12 ประจำปี 2560
     [วันที่ 18/09/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 11 ประจำปี 2560
     [วันที่ 10/08/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 10 ประจำปี 2560
     [วันที่ 11/07/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 9 ประจำปี 2560
     [วันที่ 11/06/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 8 ประจำปี 2560
     [วันที่ 15/05/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 7 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/04/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 6 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/03/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/02/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 4 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/01/2560] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 3 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/12/2559] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 2 ประจำปี 2560
     [วันที่ 06/11/2559] รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน หน่วยเบิกจ่าย สพม.14 ประจำงวด 1 ประจำปี 2560
 
การเปิดเผยงบจัดซื้อจัดจ้างสู่สาธารณะ
     ปี 2564
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 3 เดือน เม.ย.2564 - มิถุนายน 2564
     ปี 2563
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ สพม.14 และโรงเรียนในสังกัด
    ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
    ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ eb8/2563
    ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ และโรงเรียนในสังกัด รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๖ รายการ
    ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนในสังกัด รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb4/2563 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนในสังกัด รายการครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    ประกวดราคาซื้อครุภัณท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และโรงเรียนในสังกัดรายการครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddling)
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อระบบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
    ประกาศประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2563
     ปี 2562
    รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน
    ประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกวดราคารายการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
    แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะรายการรถตู้
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะราคารายการรถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคา รายการรถตู้ 12 ที่นั่ง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
    ประกาศประกวดราคารถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง(โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนา) ครั้งที่ 2
    ยกเลิกประกาศประกวดราคา ที่ 5/2562 ลงวันที่ 8ก.พ.2562
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้ จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 2)
    ประกาศ สพม 14 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถตู้
    ประกาศประกวดราคา รายการรถบัสปรับอากาศ 38 ที่นั่ง
    ประกาศประกวดราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปี 2562
     ปี 2561
    รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2561
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่3
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่2
    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่1
    ประกาศสำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน
    คำสั่ง สพม.14 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคามาตรฐานและจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง
    ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
        สําหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ebidding)(ครั้งที่2)
    ประกาศยกเลิกการประกวดราคา e-bidding ครั้งที่ 3 /2561
    ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลน รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
        สําหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     คำสั่ง สพม.14 แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(เพิ่มเติม)
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
     ปี 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
     ปี 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
     ปี 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
     แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
     ปี 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560