จดหมายข่าว สพม.พงภกรน จดหมายข่าว สพม.พงภกรน  
        e-book ข่าวประจำปี 2564  
          - ธันวาคม 2564  
          - พฤศจิกายน 2564  
          - ตุลาคม 2564  
          - กันยายน 2564  
          - สิงหาคม 2564  
          - กรกฎาคม 2564  
          - มิถุนายน 2564  
          - พฤษภาคม 2564  
          - เมษายน 2564  
          - มีนาคม 2564  
          - กุมภาพันธ์ 2564  
          - มกราคม 2564  
   
        e-book ข่าวประจำปี 2563  
          - ธันวาคม 2563  
          - ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563  
          - สิงหาคม - กันยายน 2563 
          - กรกฎาคม2563  
          - มิถุนายน 2563  
          - พฤษภาคม 2563 
          - ตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563  
   
        ข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562  
          - 1.เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 
          - 2.ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สพฐ.ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพม.14 
          - 3.สพม.14 ร่วมโครงการ ทบทวนความรู้สู่มหวิทยาลัย ประจำปี 2562  
         
        ข่าวประจำเดือนมีนาคม 2562  
          - 4.สพม.14 ร่วมพิธีถวายสักการะวันที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  
          - 5.สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  
   
        ข่าวประจำเดือนเมษายน 2562  
          - 6.สพม.14 ขับเคลื่อนการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
          - 7.ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
          - 8.พิธีพลีกรรมตักน้ำแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  
          - 9.สพม.14 ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง  
          - 10.สพม.14 จัดกิจกรรมรณรงค์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน  
          - 11.สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 9 อัตรา  
          - 12.พิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก  
          - 13.ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ  
          - 14.ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
          - 15.พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์  
          - 16.สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562  
   
        ข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2562  
          - 17.สพม.14 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เขตสุจริต" สพม.11  
          - 18.สพม.14 ร่วมกำหนดแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
          - 19.ภูเก็ตวิทยาลัย จัดบรรพชาสามเถรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
          - 20.สพม.14 ร่วมทำบุญตักบาตร ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
          - 21.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องโอากาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
          - 22.ต้อนรับนายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14  
          - 23.สพม.14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 27 อัตรา  
          - 24.สตรีระนอง คว้ารางวัลขับเคลื่อนศุนย์ครอบครัวพอเพีบง ระดับชาติ  
          - 25.มอบเกียรติบัตรนักเรียนโครงการบรรพชาและมอบทุนการศึกษานักเรียนได้ O-NET TOP100  
          - 65.สพม.14 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
   
        ข่าวประจำเดือนมิถุนายน 2562  
          - 27.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี  
          - 28.สพม.14 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ 23/2562  
          - 29.สพม.14 เสริมสร้างความรู้ การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  
   
   
   
   
  ปี 2561