Information
รับเกียรติบัตรชนะเลิศแข่งขันกาบัดดี้แห่งประเทศไทยจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
       นางสาวอรสา เสรีวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม นำนักเรียนและครูฝึกสอนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬากาบัดดี้ ประเภทเยาวชนหญิง ในการแข่งขันกีฬากาบัดดี้เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และรางวัลชนะเลิศ แข่งขันกีฬาวู้ดบอล ประเภททีมชาย ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก เขต 8 ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนเขต 8 ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560 รับมอบเกียรติบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา โดยมีนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน