Information
รางวัลเด็กดีมีค่านิยม
       ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุนทรี สอาดเอี่ยม นักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา และนางสาวทิพย์ภาภรณ์ พรหมจินดา นักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง ได้รับเกียรติบัตรเด็กประพฤติดีมีค่านิยมจากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน