Information
เด็กภูเก็ตวิทยาลัยรับรางวัลชนะเลิศ เพชรยอดมงกุฎ
       +++++เด็กหญิงเบญญาภา พลายด้วง นักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันภาษาไทย เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 15 รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาจากพระพรหมมังคลาจารย์ จำนวน 10000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรตบัตร ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน