Information
ครูดาริน ทรายทอง ครูดีในดวงใจ สพม.14 ปี 2562
       ++++++ขอแสดงความยินดีกับ นางดาริน ทรายทอง ครูโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ครูดีในดวงใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประจำปี 2562 เข้ารับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในงานวันครู ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน