Information
เด็กโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยร่วมงานรำลึก วันสึนามิโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น
       +++++สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการแข่งขันนำเสนอภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Tsunami Awareness” ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จ.กระบี่ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานรำลึกวันสึนามิโลก 2562 (High school students summit on world Tsunami awareness day 2019) ระหว่างวันที่ 5 – 12 กันยายน 2562 ณ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจาก 6 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิเข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา จังหวัดกระบี่ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จังหวัดตรัง โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล จังหวัดพังงา โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนโครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จำนวน ๕ คน คือ นายคามิล มามะ นางสาวไอริณ สอนทอง นางสาวณรัลกร สุธรรมเมธา นางสาวสุชาดา เจริญกิตติธรรม และนางสาวศิรดา พุฒแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมงานรำลึกวันสึนามิโลก
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน