Information
เด็กสตรีระนองคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทองโครงงานโอลิมปิคนานาชาติ ประเทศมาเลเซีย
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีระนอง คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Best of the best international ในการแข่งขันโครงงาน นวัตกรรม โอลิมปิค รุ่นเยาว์ นานาชาติ ประเทศมาเลเซีย Malaysia International young Inventors Olympiad Compettition (MIYIO) 2019 ภายใต้ชื่อโครงงานเรื่อง albumin protein detection machine to indicate kidney disease เมื่อวันที่ 12-14 เมษายน 2561 โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวพิทยาภรณ์ มูสิกะ นางสาวเหมวดี บุญรื่น และนางสาวสาธิตา แสงเพชร
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน