Information
เด็กภูเก็ตวิทยาลัยคว้า 2 เหรียญแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติ จากประเทศแอฟริกา
       +++++ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของภูเก็ตวิทยาลัย ด.ช.ณัฐกันต์ ตัณฑวณิช ตัวแทนประเทศไทย การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ SAIMC : WYMIC 2019 ระหว่างวันที่1-6 สิงหาคม 2562 ณ ประเทศแอฟริกาใต้ ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีมและรางวัลชมเชยประเภทบุคคล โดยเมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฐกันต์ ตัณฑวณิช ณ สนามบินนานาชาติภูเก็ต
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน