Information
โรงเรียนกะทู้วิทยารับโล่รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล
       +++++ ขอแสดงความยินดีกับโรเรียนกะทู้วิทยา รับโล่รางวัลโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนกะทู้วิทยา เข้ารับโล่รางวัลในการผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ OBECQA ในเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้) จากคุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน