Information
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562
       //ขอแสดงความยินดีกับนางสาวญาดา สัจจากุล นักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เข้ารับเกียรติบัตรในฐานะเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 โดยพระบาทสมเด็จวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติพร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดปทุมธานี
      //นางสาวญาดา สัจจากุล หรือน้องฮูโต๋ เป็นบุตรของนายสัญญา สัจจากุล อาชีพรับราชการ กับนางรัชดา สัจจากุล อาชีพธุรกิจส่วนตัว มีผลงานที่เคยได้รับรางวัลต่างมากมาย เช่น
      - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเพลงสากล ระดับชั้น ม. 1- ม. -3
      - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม. 1- ม. -3
      - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเพลงลูกกรุง ระดับชั้น ม. 1- ม. -3
      -. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเพลงสากล ระดับชั้น ม.4- ม. -6
      - งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม. 4- ม. -6
      - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 7 ที่เอเชียธีค(ระดับประเทศ)
      - รองชนะเลิศอันดับ 2 เพลงปลุกใจของกระวัฒนธรรม (ระดับประเทศ)
      - รองแชมป์ The voice kids season 5 เป็นต้น
      //น้องฮูโต๋ บอกถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ว่า แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตของตนได้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆ ทั้งดีและร้าย อุปสรรคที่มาขวางกั้นไม่ว่าจะใหญ่สักเพียงใด แต่ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ก็เพราะแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นพลังอำนาจที่เกิดขึ้นในตัวของตนเอง เป็นแรงขับเคลื่อนการคิดและการกระทำใด จนบรรลุผลสำเร็จได้ตามต้องการ แรงบันดาลใจนี้มาจากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัว บุคคลท่านนั้นคือแม่ ท่านคอย สั่งสอนชี้แนะทุกสิ่งทุกอย่างจนเป็นในสิ่งที่เป็นทุกวันนี้ ในวันที่พลาดพลั้งผิดหวังหรือท้อถอยมีเพียงพ่อแม่ครอบครัวที่คอยยืนเคียงข้างเสมอ เพียงคำพูดจากท่านเพียงไม่กี่คำหรือเพียงนึกถึงพระคุณที่ท่านมีให้ในยามที่ท้อถอยก็ทำให้ตนเองเข้มแข็งขึ้นและมีกำลังใจในการสู้จนผ่านพ้นไปได้
      //นายสัญญา สัจจากุล เป็นทั้งผู้ปกครองและเป็นทั้งครูสอนบอกว่า รู้สึกมีความภาคภูมิใจที่น้องฮูโต๋ มีความตั้งใจและมีความพยามยามมีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมายไม่ว่าจะเหนื่อยมากซักเท่าไหร่ก็ผ่านมันไปได้ตลอด ซึ่งการที่เค้าได้เรียนรู้จากการทำงานที่ชื่นชอบด้วยความทุ่มเท ทำให้ทราบว่า การทำงานอะไรก็แล้วแต่ เมื่อเรามีความรักในสิ่งนั้นและทำมันแล้วเรามีความสุขทำมันเต็มที่ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซักวันงานที่ทำจะประสบความสำเร็จ
       โดยเครือข่าย..ภาพ /ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน