Information
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม
       +++++ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม คว้ารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี 2564 โดยนายพรศักดิ์ ทวีรส ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม รับมอบโล่รางวัล จากดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบออนไลน์ และถ่ายทอดผ่านทางรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ”. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน