Information
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกระบุรีวิทยา รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565
       ++++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาว จิรวรรณ สุริยโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนางสาวดารินทร์ มาตรวัดแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนกระบุรีวิทยา ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
       Cr เรวดี...ภาพ / ข่าว
 

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (The Secondary Educational Service Area Office 14)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : SESAO14@hotmail.com
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน