*** สพม.พงภกรน ร่วมรณรงค์ป้องกันสถานการณ์ 'โควิด-19' จากไวรัสโคโรน่า ย้ำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรน่า ***

แสดงความยินดีกับครูดีในดวงใจ สพม.พงภกรน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิริพร สุดตรง ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกเป็น “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 จากการสรรหาและคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณสมบัติ เป็นครูดี มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่รักของนักเรียน เพื่อนครู และชุมชน

สพม.พงภกรน รับรางวัลเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก

นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มอบหมายให้นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง รับมอบโล่รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุค่าเป้าหมายระดับมาก ประจำปีงบประมาณ 2564
ผลประกวดจัดทำสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติด
รางวัลที่ 1 (ร.ร.กะทู้วิทยา)
รางวัลที่ 2 (ร.ร.กระบุรีวิทยา)
รางวัลที่ 3 (ร.ร.สตรีพังงา)
รางวัลที่ 1 (ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน)
รางวัลที่ 2 (ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา)
รางวัลที่ 3 (ร.ร.กะทู้วิทยา)

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ประจำวัน :

อ่านต่อได้ที่ : www.kruwandee.com

ติดต่อเรา

702 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ : 076-481-529
แฟกซ์ : 076-481-530
อีเมล์ : sesao14@hotmail.com
Share this Page