*** สพม.พงภกรน ร่วมรณรงค์ป้องกันสถานการณ์ 'โควิด-19' จากไวรัสโคโรน่า ย้ำ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรน่า ***

นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

-ว่าง-
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกระบุรีวิทยา รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

+++++ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวจิรวรรณ สุริยโชติและนางสาวดารินทร์ มาตรวัดแสง ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 มอบโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์รับรางวัล คุรุสดุดี ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต และรางวัลเสมาพิทักษ์

ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ นางสาววาสนา คงสี ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565 ระดับประเทศ
ผลประกวดจัดทำสื่อรณรงค์สร้างการรับรู้การป้องกันยาเสพติด
รางวัลที่ 1 (ร.ร.กะทู้วิทยา)
รางวัลที่ 2 (ร.ร.กระบุรีวิทยา)
รางวัลที่ 3 (ร.ร.สตรีพังงา)
รางวัลที่ 1 (ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน)
รางวัลที่ 2 (ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา)
รางวัลที่ 3 (ร.ร.กะทู้วิทยา)
อ่านต่อได้ที่ : www.kruwandee.com

ติดต่อเรา

702 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา 82000 โทรศัพท์ : 076-481-529
แฟกซ์ : 076-481-530
อีเมล์ : pr@sesao14.go.th
Share this Page